nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8

32 245 40 86
32 245 40 87
32 245 40 88

w dni powszednie
od 15.00 do 20.00
w dni wolne od pracy
od 8.00 do 20.00
Kontakt
nagrody
Tytuł "Dobra Spółdzielnia 2013"
Wielka Nagroda z Laurem Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa – 2010r.
Galeria
nowosci
Ogłoszenie
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych w 2018 r. W ofercie należy ująć: Rodzaj wykonywanych robót, Składniki kosztorysowe, Warunki...
Ogłoszenie

Wolne lokale:

Lokale użytkowe:
Brak ofert

Lokale mieszkalne:
Brak ofert

Grunty:
Wolny teren w rejonie skrzyżowania ulicy Stawowej i Sudeckiej