nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8

32 245 40 86
32 245 40 87
32 245 40 88

w dni powszednie
od 15.00 do 20.00
w dni wolne od pracy
od 8.00 do 20.00
Kontakt
nagrody
Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa - 2008r.
Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa - 2008r.
Galeria
nowosci
Przetargi
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wodnej 8 1. Ogłasza na dzień 01.02.2017 r. pisemne przetargi na ustanowienie prawa odrębnej własności mieszkań zlokalizowanych w Świętochłowicach przy...
Przetargi
Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).

Aktualności

11-01-2017

Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wodnej 8

1. Ogłasza na dzień 01.02.2017 r. pisemne przetargi na ustanowienie prawa odrębnej własności mieszkań zlokalizowanych w Świętochłowicach przy ulicy
 • Beskidzka 2/64 pow. użytkowa 72,80 m2
 • Karpacka 29/71 pow. użytkowa 76,00 m2

2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w dziale członkowsko-mieszkaniowym do dnia 31.01.2017 r. do godziny 1500.

3. Przetargi odbędą się w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 6, godz. 900, 930.

4. Szczegółowych informacji udziela dział członkowsko – mieszkaniowy Spółdzielni telefon 32 245 40 86 wewn. 58 i 50.

Regulamin przetargu oraz informacje dotyczące przedmiotu przetargu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.smswietochlowice.pl.
Przetargi
22-12-2016

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
20-12-2016

Roboty remontowo-konserwacyjne w 2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych w 2017 r.

W ofercie należy ująć:

 1. Rodzaj wykonywanych robót
 2. Składniki kosztorysowe
 3. Warunki płatności
 4. Gwarancje
 5. Nr KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 6. Zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości w płatnościach
 7. Krótka charakterystyka firmy
 8. Posiadane zaświadczenia, pozwolenia itp.
 9. Wykaz ważniejszych robót z ostatnich 3 lat
 10. Referencje

Oferty nalezy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ul. Wodna 8, w terminie do dnia 31.01.2017 r.
Roboty remontowo-konserwacyjne w 2017 r.
14-12-2016

Zmiana godzin pracy Spółdzielni

Drodzy Spółdzielcy!

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 r. zmianie ulegną godziny pracy Spółdzielni.

Wszystkie biura w budynku Spółdzielni przy ul. Wodnej 8 oraz wszystkie administracje osiedlowe czynne będą:
 • w czwartek do godz. 1700.
 • w piątek do godz. 1300.
W pozostałe dni tygodnia godziny pracy Spółdzielni pozostają bez zmian.
Zmiana godzin pracy Spółdzielni