nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Wielka Nagroda z Laurem Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa – 2010r.
Gazele Biznesu 2017
Galeria
nowosci
Ogłoszenie o wynikach przetargu
Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności Edycja 2018. Zadanie Inwestycyjne Dofinansowane ze...
Ogłoszenie o wynikach przetargu
Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).

Aktualności

17-08-2018

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności Edycja 2018.
Zadanie Inwestycyjne Dofinansowane ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy na budowę 4 siłowni plenerowych zlokalizowanych w Świętochłowicach w okolicy budynków przy ulicy:
 • Nastolatków 14 – 20
 • Krasickiego 9 – 13
 • Wiechaczka 13 – 17
 • Jodłowa 27
została wyłoniona firma Comes Sokołowscy Sp.J. ul. Kościuszki 128A , 26-500 Szydłowiec, która złożyła ofertę z najkorzystniejszymi warunkami.
Ogłoszenie o wynikach przetargu
01-08-2018

Przetarg

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wodnej 8

1. Ogłasza na dzień 03.09.2018 r. pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności mieszkania zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ulicy
 • Jodłowa 39/51 pow. użytkowa 58,10 m2
2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w dziale członkowsko-mieszkaniowym do dnia 31.08.2018 r. do godziny 1300.

3. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 6, godz. 900.

4. Szczegółowych informacji udziela dział członkowsko – mieszkaniowy Spółdzielni telefon 32 245 40 86 wewn. 58 i 50.

Regulamin przetargu oraz informacje dotyczące przedmiotu przetargu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.smswietochlowice.pl.
Przetarg
25-07-2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach ul. Wodna 8 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności (OSA) Edycja 2018.

ZADANIE INWESTYCYJNE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ.


NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach
ul. Wodna 8
41-600 Świętochłowice
Tel. 32 245 40 86, e-mail; biuro@smswietochlowice.pl


OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa 4 siłowni plenerowych zlokalizowanych w Świętochłowicach w okolicach budynków przy ulicy:
 • Nastolatków 14-20,
 • Krasickiego 9-13,
 • Wiechaczka 13-17,
 • Jodłowa 27.
Przedmiotem oferty może być realizacja pojedynczej siłowni.


ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA I DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

Prawidłowo sporządzona oferta powinna zawierać:
 1. nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty,
 2. opis przedmiotu zamówienia,
 3. oferowana cena,
 4. okres i warunki gwarancji,
 5. warunki i terminy płatności,
 6. sprawdzenie i akceptację zgodności dostarczonego przedmiaru robót,
 7. termin realizacji robót licząc od daty zawarcia umowy do 28.09.2018 r.,
 8. kosztorys ofertowy.

Składanie ofert:

Oferty należy złożyć lub przesłać na adres Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ul. Wodna 8 pokój nr. 29.
Termin składania ofert upływa dnia 08.08.2018 r.
Przedmiary robót dostępne na stronie internetowej www.smswietochlowice.pl w zakładce Aktualności, a projekty do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Pliki do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
19-07-2018

Przetargi

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL.WODNA 8 OGŁASZA PRZETARGI OFERTOWE – PISEMNE NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH PRZY UL.:
 • Wyzwolenia 35/IV pow. użytkowa 145,30 m2
 • Konstytucji 1997 1d/I pow. użytkowa 560,77 m2

Szczegółowe informacje znajdują się w dziale Wolne lokale.
Przetargi