nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8

32 245 40 86
32 245 40 87
32 245 40 88

w dni powszednie
od 15.00 do 20.00
w dni wolne od pracy
od 8.00 do 20.00
Kontakt
nagrody
Wielka Nagroda z Laurem Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa – 2010r.
Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa - 2006r.
Galeria
nowosci
Przetarg
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. WODNA 8 OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY – PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. KARPACKIEJ 33/III. Informacje dotyczące warunków przetargu i najmu lokalu udziela Dział Gospodarki...
Przetarg
Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).

Aktualności

27-04-2016

Przetarg

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. WODNA 8 OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY – PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. KARPACKIEJ 33/III.

Informacje dotyczące warunków przetargu i najmu lokalu udziela Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 29, telefon 32/245-33-27.

Więcej w dziale Wolne lokale.
Przetarg
27-04-2016

Przetarg

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. WODNA 8 OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY – PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. ŚLĘZAN 27/II.

Informacje dotyczące warunków przetargu i najmu lokalu udziela Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 29, telefon 32/245-33-27.

Więcej w dziale Wolne lokale.
Przetarg
11-04-2016

Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach przy ul . Wodnej 8 ogłasza na dzień 04.05.2016 r. pisemne przetargi na ustanowienie prawa odrębnej własności mieszkań zlokalizowanych w Świętochłowicach przy ulicy:
  • Wiślan 11/3 pow. użytkowa 30,32 m2
  • Powstańców Śląskich 38/20 pow. użytkowa 38,60 m2
  • Polna 9/1 pow. użytkowa 43,19 m2
  • Jodłowa 31/7 pow. użytkowa 63,30 m2
2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w dziale członkowsko-mieszkaniowym do dnia 02.05.2016 r. do godziny 1500.
3. Przetargi odbędą się w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 6, godz. 900, 930, 1000,1030.
4. Szczegółowych informacji udziela w dział członkowsko – mieszkaniowy Spółdzielni telefon 32 245 40 86 wewn. 58 i 50.

Regulamin przetargu oraz informacje dotyczące przedmiotu przetargu dostępne są na
stronie internetowej Spółdzielni: www.smswietochlowice.pl.
Przetargi
04-04-2016

Walne Zgromadzenie 2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach odbędą się:

1) w sali Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach przy ul. Krauzego 1:
  • część 1 - 25.04.2016r
  • część 2 - 26.04.2016r
2) w sali Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej 76:
  • część 3 - 27.04.2016r
  • część 4 - 28.04.2016r
  • część 5 - 29.04.2016r.
Rozpoczęcie obrad - godz. 1700.

Materiały dot. Walnego Zgromadzenia są dostępne w dziale DOKUMENTY.
Walne Zgromadzenie 2016