nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Tytuł "Dobra Spółdzielnia 2013"
Złota odznaka \"Zasłużony dla Budownictwa\" - 2009r.
Galeria
nowosci
60 LAT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W...
60 LAT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWĘTOCHŁOWICACH

Kompleksowe unieszkodliwianie odpadow

Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).

Aktualności

24-05-2019

60 LAT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWĘTOCHŁOWICACH

60 LAT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWĘTOCHŁOWICACH
24-05-2019

60 LAT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWĘTOCHŁOWICACH

60 LAT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWĘTOCHŁOWICACH
24-05-2019

60 LAT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWĘTOCHŁOWICACH

60 LAT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWĘTOCHŁOWICACH
07-05-2019

Przetarg

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wodnej 8

1. Ogłasza na dzień 14.06.2019 r. pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności mieszkania zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ulicy Jodłowej 39/51, pow. użytkowa 58,10 m2.
2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w dziale członkowsko-mieszkaniowym do dnia 13.06.2019 r. do godziny 1700.
3. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 6, godz. 800.
4. Szczegółowych informacji udziela dział członkowsko – mieszkaniowy Spółdzielni telefon 32 245 40 86 wewn. 58 i 50.

Regulamin przetargu oraz informacje dotyczące przedmiotu przetargu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.smswietochlowice.pl.

Więcej informacji w zakładce Wolne lokale.
Przetarg