nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8

32 245 40 86
32 245 40 87
32 245 40 88

w dni powszednie
od 15.00 do 20.00
w dni wolne od pracy
od 8.00 do 20.00
Kontakt
nowosci
Przetarg
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ogłasza na dzień 17.09.2014 r. przetarg ofertowy - pisemny na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Karpackiej 2/II. Więcej informacji znajduje się w dziale Wolne lokale użytkowe .
Przetarg

Aktualności

29-07-2014

Przetarg

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ogłasza na dzień 17.09.2014 r. przetarg ofertowy - pisemny na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Karpackiej 2/II.

Więcej informacji znajduje się w dziale Wolne lokale użytkowe.
Przetarg
15-07-2014

Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ogłasza na dzień 14.08.2014 r. przetargi ofertowe - pisemne na najem lokali użytkowych zlokalizowanych:
  • przy ul. Świętokrzyskiej 24/I
  • przy ul.1-go Maja 44/ I
Więcej informacji znajduje się w dziale Wolne lokale użytkowe.
Przetargi
15-07-2014

Przetarg

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wodnej 8

1. Ogłasza na dzień 14.08.2014 r. pisemny przetarg na ustanowienie odrębnej własności mieszkania zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ulicy Wiechaczka 13/9 pow. użytkowa 63,43 m2.

2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w dziale członkowsko-mieszkaniowym do dnia 13.08.2014 r. do godz. 1500.

3. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 6, godz. 900.

4. Szczegółowych informacji udziela dział członkowsko – mieszkaniowy Spółdzielni, telefon 32 245 40 86 wewn. 58 i 50.

Regulamin przetargu oraz informacje dotyczące przedmiotu przetargu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.smswietochlowice.pl.
Przetarg
24-03-2014

Dzierżawa terenu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ul. Wodna 8 informuje, że posiada wolny teren do wydzierżawienia w rejonie skrzyżowania ulicy Stawowej i Sudeckiej o pow. użytkowej 1860 m2.

Czynsz dzierżawny - 1,50 zł/m2/m-c+VAT.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi nr tel. 32/2453-327.
Dzierżawa terenu