nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8

32 245 40 86
32 245 40 87
32 245 40 88

w dni powszednie
od 15.00 do 20.00
w dni wolne od pracy
od 8.00 do 20.00
Kontakt
nagrody
Symbol Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2014
Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa - 2006r.
Galeria
nowosci
Dzierżawa terenu
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ul. Wodna 8 ogłasza przetarg ofertowy - pisemny na dzierżawę terenu położonego w Świętochłowicach w rejonie skrzyżowania ulic Stawowej i Sudeckiej. Informacje dotyczące warunków przetargu...
Dzierżawa terenu

Aktualności

19-03-2015

Dzierżawa terenu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ul. Wodna 8 ogłasza przetarg ofertowy - pisemny na dzierżawę terenu położonego w Świętochłowicach w rejonie skrzyżowania ulic Stawowej i Sudeckiej.

Informacje dotyczące warunków przetargu udziela Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 29, telefon 32/245-33-27.

Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się w dziale Wolne Lokale.
Dzierżawa terenu
18-03-2015

Konkurs ofert na dostawę i wdrożenie ZSI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ogłasza Konkurs ofert na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do Zarządzania Spółdzielnią Mieszkaniową w Świętochłowicach.

Oferty należy złożyć w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert ZSI” w terminie do dnia 10.04.2015r. do godz. 1400 w siedzibie Zarządu Spółdzielni, bądź na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach 41-600 Świętochłowice ul. Wodna 8.
Szczegółowych informacji udziela specjalista ds. informatycznych, pok. nr 9 tel. 32/2454-086 wewn. 48.

Formularze niezbędne do złożenia oferty są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni w dziale Dokumenty pt. Konkurs ofert na dostawę i wdrożenie ZSI.
Konkurs ofert na dostawę i wdrożenie ZSI
06-03-2015

Wycieczka

Wycieczka
02-09-2014

Informacja

Informujemy, że istnieje możliwość indywidualnych spotkań członków Spółdzielni z przedstawicielem Rady Nadzorczej. W tym celu należy uzgodnić termin oraz zgłosić temat spotkania poprzez Dział organizacyjny tel. 32 2454-086/8 wewn. 54 lub 52.
Informacja