nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8

32 245 40 86
32 245 40 87
32 245 40 88

w dni powszednie
od 15.00 do 20.00
w dni wolne od pracy
od 8.00 do 20.00
Kontakt
nagrody
Wielka Nagroda z Laurem Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa – 2010r.
Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa - 2006r.
Galeria
nowosci
Przetarg
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach przy ul . Wodnej 8 1. Ogłasza na dzień 05.09.2014 r. pisemny przetarg na ustanowienie odrębnej własności mieszkania zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ulicy...
Przetarg

Aktualności

21-08-2014

Przetarg

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach przy ul . Wodnej 8

1. Ogłasza na dzień 05.09.2014 r. pisemny przetarg na ustanowienie odrębnej własności mieszkania zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ulicy Wiechaczka 13/9 pow. użytkowa 63,43 m2.
2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w dziale członkowsko
mieszkaniowym do dnia 04.09.2014 r. do godz. 1500.
3. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 6, godz. 900.
4. Szczegółowych informacji udziela dział członkowsko – mieszkaniowy Spółdzielni
telefon 32 245 40 86 wewn. 58 i 50.

Regulamin przetargu oraz informacje dotyczące przedmiotu przetargu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.smswietochlowice.pl.
Przetarg
29-07-2014

Przetarg

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ogłasza na dzień 17.09.2014 r. przetarg ofertowy - pisemny na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Karpackiej 2/II.

Więcej informacji znajduje się w dziale Wolne lokale użytkowe.
Przetarg
24-03-2014

Dzierżawa terenu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ul. Wodna 8 informuje, że posiada wolny teren do wydzierżawienia w rejonie skrzyżowania ulicy Stawowej i Sudeckiej o pow. użytkowej 1860 m2.

Czynsz dzierżawny - 1,50 zł/m2/m-c+VAT.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi nr tel. 32/2453-327.
Dzierżawa terenu
17-02-2014

Nauka bluesa na gitarze

Ogłaszamy nabór chętnych do nauki bluesa na gitarze akustycznej.

Warunki:
  • znajomość chwytów gitarowych,
  • umiejętność podstawowej gry – np. muzyki „biesiadnej”,
  • własna gitara.
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w godz. 1800 - 2000 w świetlicy na Chropaczowie. Informacje pod tel. 32 245-55-22 lub 32 245-80-09 (poniedziałki, środy, piątki), 32 245-55-22 (wtorki i czwartki). Kurs nauki rozpocznie się tylko w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby chętnych.
Nauka bluesa na gitarze