nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8

32 245 40 86
32 245 40 87
32 245 40 88

w dni powszednie
od 15.00 do 20.00
w dni wolne od pracy
od 8.00 do 20.00
Kontakt
nagrody
Odznaka za zasługi dla spółdzielczości - 1999r.
Złoty Laur za szczególny wkład w rozwój gospodarki nieruchomościami - 2008r.
Galeria
nowosci
INFORMACJA
INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH znajduje się w dziale Dokumenty .
INFORMACJA

Aktualności

15-05-2015

INFORMACJA

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH znajduje się w dziale Dokumenty.
INFORMACJA
12-05-2015

Informacja

W trybie art. 83 ust. 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych następuje zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia w 2015r.

Materiały dot. zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia są dostępne w dziale Dokumenty.
Informacja
11-05-2015

Walne Zgromadzenie Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach odbędą się w sali Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach przy ul. Krauzego 1:
  • część 1 - 25.05.2015r
  • część 2 - 26.05.2015r
  • część 3 - 27.05.2015r
  • część 4 - 28.05.2015r
  • część 5 - 29.05.2015r.
Rozpoczęcie obrad - godz. 1700.

Materiały dot. Walnego Zgromadzenia są dostępne w dziale DOKUMENTY.
Walne Zgromadzenie Spółdzielni
04-05-2015

Wolny teren

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. WODNA 8

Informuje, że posiada wolny teren do wydzierżawienia w rejonie skrzyżowania ulicy Stawowej i Sudeckiej o pow. użytkowej 1860 m2.

Czynsz dzierżawny - 1,50 zł/m2/m-c+ VAT.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi nr tel. 32/2453-327.
Wolny teren