nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8

32 245 40 86
32 245 40 87
32 245 40 88

w dni powszednie
od 15.00 do 20.00
w dni wolne od pracy
od 8.00 do 20.00
Kontakt
nagrody
Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa - 2008r.
Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Śląskiego – 2012r.
Galeria
nowosci
Ogłoszenie
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych w 2015 r. W ofercie należy ująć: Rodzaj wykonywanych robót, Składniki kosztorysowe, Warunki...
Ogłoszenie

Aktualności

18-12-2014

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych w 2015 r.

W ofercie należy ująć:
  1. Rodzaj wykonywanych robót,
  2. Składniki kosztorysowe,
  3. Warunki płatności,
  4. Gwarancje,
  5. Nr KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  6. Zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości w płatności,
  7. Krótka charakterystyka firmy,
  8. Posiadanie zaświadczenia, pozwolenia itp.,
  9. Wykaz ważniejszych robót z ostatnich 3 lat,
  10. Referencje.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ul. Wodna 8, w terminie do dnia 30.01.2015 r.

Ogłoszenie
16-12-2014

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 24.12.2014r. (wigilia Bożego Narodzenia) biura Spółdzielni będą nieczynne.

Na podstawie art. 130 Kodeksu pracy dzień 24.12.2014 r. został ustalony dniem wolnym od pracy.

W tym dniu dyżur będzie pełnić Pogotowie Techniczne (tel. 32/2454-086).
OGŁOSZENIE
05-12-2014

Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach przy ul . Wodnej 8

Ogłasza na dzień 19.12.2014 r. pisemne przetargi na ustanowienie odrębnej własności mieszkań zlokalizowanych w Świętochłowicach przy ulicy

- Sportowa 7/2 pow. użytkowa 35,98 m2
- Licealna 12/5 pow. użytkowa 59,88 m2

Przetargi
02-09-2014

Informacja

Informujemy, że istnieje możliwość indywidualnych spotkań członków Spółdzielni z przedstawicielem Rady Nadzorczej. W tym celu należy uzgodnić termin oraz zgłosić temat spotkania poprzez Dział organizacyjny tel. 32 2454-086/8 wewn. 54 lub 52.
Informacja