nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8

32 245 40 86
32 245 40 87
32 245 40 88

w dni powszednie
od 15.00 do 20.00
w dni wolne od pracy
od 8.00 do 20.00
Kontakt
nagrody
Zasłużony dla budownictwa
Symbol Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2014
Galeria
nowosci
Przetarg
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wodnej 8 1. Ogłasza na dzień 31.10.2014 r. pisemne przetargi na ustanowienie odrębnej własności mieszkań zlokalizowanych w Świętochłowicach przy ulicy...
Przetarg

Aktualności

15-10-2014

Przetarg

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wodnej 8

1. Ogłasza na dzień 31.10.2014 r. pisemne przetargi na ustanowienie odrębnej własności mieszkań zlokalizowanych w Świętochłowicach przy ulicy
 • Śląska 69/3 pow. użytkowa 46,33 m2
 • Wiechaczka 13/9 pow. użytkowa 63,43 m2
2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w dziale członkowsko-mieszkaniowym do dnia 30.10.2014 r. do godziny 1500.
3. Przetargi odbędą się w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 6, godz. 900, 930.
4. Szczegółowych informacji udziela dział członkowsko-mieszkaniowy Spółdzielni
telefon 32 245 40 86 wewn. 58 i 50.

Regulamin przetargu oraz informacje dotyczące przedmiotu przetargu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.smswietochlowice.pl.
Przetarg
14-10-2014

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach poszukuje informatyka.

Zakres obowiązków:

 • opieka i administracja systemem informatycznym Spółdzielni,
 • zapewnienie prawidłowej pracy oraz bieżące utrzymywanie sieci komputerowej,
 • nadzór nad serwerami (analiza wydarzeń, alarmów, wykonywanie kopii zapasowych),
 • instalacja i konfiguracja stacji roboczych i innych sprzętów informatycznych,
 • merytoryczna oraz techniczna pomoc dla użytkowników systemu,
 • wsparcie użytkowników w zakresie obsługi MS Office,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu oraz innych elementów będących składnikami infrastruktury informatycznej,
 • zakup, modernizacja sprzętów komputerowych oraz wymiana uszkodzonych podzespołów komputerowych dla potrzeb Spółdzielni,
 • opieka nad stroną internetową Spółdzielni.

Wymagania:
 • umiejętność konfiguracji i instalacji systemów Windows,
 • umiejętność diagnozowania i usuwania podstawowych awarii sprzętów komputerowych Spółdzielni,
 • samodzielność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • zaawansowana znajomość pakietu MS Office.

Oferty należy składać na adres:
siedziby: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Wodna 8
e-mail: biuro@smswietochlowice.pl

Termin składania ofert: 24.10.2014r.

Szczegółowych informacji udziela Dział organizacyjny, tel. 32/2454-086 wew. 54.
Ogłoszenie
02-09-2014

Informacja

Informujemy, że istnieje możliwość indywidualnych spotkań członków Spółdzielni z przedstawicielem Rady Nadzorczej. W tym celu należy uzgodnić termin oraz zgłosić temat spotkania poprzez Dział organizacyjny tel. 32 2454-086/8 wewn. 54 lub 52.
Informacja
24-03-2014

Dzierżawa terenu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ul. Wodna 8 informuje, że posiada wolny teren do wydzierżawienia w rejonie skrzyżowania ulicy Stawowej i Sudeckiej o pow. użytkowej 1860 m2.

Czynsz dzierżawny - 1,50 zł/m2/m-c+VAT.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi nr tel. 32/2453-327.
Dzierżawa terenu