nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8

32 245 40 86
32 245 40 87
32 245 40 88

w dni powszednie
od 15.00 do 20.00
w dni wolne od pracy
od 8.00 do 20.00
Kontakt
nagrody
Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa - 2008r.
Odznaka za zasługi dla spółdzielczości - 1999r.
Galeria
nowosci
Przetarg
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach przy ul . Wodnej 8 1. Ogłasza na dzień 10.08.2015 r. pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności mieszkania zlokalizowanego w Świętochłowicach przy...
Przetarg

Aktualności

08-07-2015

Przetarg

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach przy ul . Wodnej 8

1. Ogłasza na dzień 10.08.2015 r. pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności mieszkania zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ulicy Krasickiego 17/17 pow. użytkowa 48,65 m2.

2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w dziale członkowsko-mieszkaniowym do dnia 07.08.2015 r. do godziny 1500.

3. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 6, godz. 900 .

4. Szczegółowych informacji udziela w dział członkowsko – mieszkaniowy Spółdzielni telefon 32 245 40 86 wewn. 58 i 50.

Regulamin przetargu oraz informacje dotyczące przedmiotu przetargu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.smswietochlowice.pl.

Dane dot. lokalu mieszkalnego przy ul. Krasickiego 17/17

powierzchnia użytkowa 48,65 m2
powierzchnia mieszkalna 28,83 m2
kondygnacja VI piętro
struktura 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc

przykładowa wysokość opłaty w 2015 r. za używanie lokalu mieszkalnego (lokal z wodomierzem) na:

1 osobę - 491,73 zł w tym za wodę 81,35 zł
2 osoby - 583,07 zł w tym za wodę 162,69 zł
3 osoby - 674,42 zł w tym za wodę 244,04 zł

kwota wywoławcza wartości rynkowej lokalu 100 000,00 zł
wadium 5 000,00 zł

Dane dot. pomieszczenia przynależnego :piwnica o numerze odpowiadającym numerowi lokalu - 2,83 m2

Mieszkanie można oglądać od 13.07.2015 r. do 07.08.2015 r. w godzinach pracy administracji przy ul. Korfantego 1 telefon 32 245 65 93 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 – 1100/ 1300 – 1500).

Przetarg 10.08.2015 r. godz. 900.
Przetarg
04-05-2015

Wolny teren

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. WODNA 8

Informuje, że posiada wolny teren do wydzierżawienia w rejonie skrzyżowania ulicy Stawowej i Sudeckiej o pow. użytkowej 1860 m2.

Czynsz dzierżawny - 1,50 zł/m2/m-c+ VAT.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi nr tel. 32/2453-327.
Wolny teren
02-09-2014

Informacja

Informujemy, że istnieje możliwość indywidualnych spotkań członków Spółdzielni z przedstawicielem Rady Nadzorczej. W tym celu należy uzgodnić termin oraz zgłosić temat spotkania poprzez Dział organizacyjny tel. 32 2454-086/8 wewn. 54 lub 52.
Informacja
17-02-2014

Nauka bluesa na gitarze

Ogłaszamy nabór chętnych do nauki bluesa na gitarze akustycznej.

Warunki:
  • znajomość chwytów gitarowych,
  • umiejętność podstawowej gry – np. muzyki „biesiadnej”,
  • własna gitara.
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w godz. 1800 - 2000 w świetlicy na Chropaczowie. Informacje pod tel. 32 245-55-22 lub 32 245-80-09 (poniedziałki, środy, piątki), 32 245-55-22 (wtorki i czwartki). Kurs nauki rozpocznie się tylko w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby chętnych.
Nauka bluesa na gitarze