nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8

32 245 40 86
32 245 40 87
32 245 40 88

w dni powszednie
od 15.00 do 20.00
w dni wolne od pracy
od 8.00 do 20.00
Kontakt
nagrody
Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa - 2006r.
Symbol Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2014
Galeria
nowosci
Wycieczka
Wycieczka

Aktualności

06-03-2015

Wycieczka

Wycieczka
19-02-2015

Przetarg

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. WODNA 8 OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY – PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. KARPACKIEJ 2/III

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem adresu lokalu użytkowego należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 23.03.2015r. godz.1400.

Informacje dotyczące warunków przetargu i najmu lokalu udziela Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 29, telefon 32/245-33-27.

Regulamin przetargu oraz informacje dotyczące przedmiotu przetargu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.smswietochlowice.pl.
Przetarg
28-01-2015

Informacja

 
Informacja
28-01-2015

Ogłoszenie

Ogłoszenie