nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Wielka Nagroda z Laurem Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa – 2010r.
Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Śląskiego – 2012r.
Galeria
nowosci
Przetarg
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wodnej 8 1. Ogłasza na dzień 08.10.2018 r. pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności mieszkania zlokalizowanego w...
Przetarg
Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).
26-04-2018

Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wodnej 8

1. Ogłasza na dzień 28.05.2018 r. pisemne przetargi na ustanowienie prawa odrębnej
własności mieszkań zlokalizowanych w Świętochłowicach przy ulicy
  • Karpacka 25/6 pow. użytkowa 49,70 m2
  • Wiechaczka 25/13 pow. użytkowa 50,64 m2
2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w dziale członkowsko-
mieszkaniowym do dnia 25.05.2018 r. do godziny 1300.
3. Przetargi odbędą się w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 6, godz. 800, 830.
4. Szczegółowych informacji udziela dział członkowsko – mieszkaniowy Spółdzielni
telefon 32 245 40 86 wewn. 58 i 50.

Regulamin przetargu oraz informacje dotyczące przedmiotu przetargu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.smswietochlowice.pl.