nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Wielka Nagroda z Laurem Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa – 2010r.
Złota odznaka \"Zasłużony dla Budownictwa\" - 2009r.
Galeria
nowosci
Roboty remontowo-konserwacyjne w 2019 r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych w 2019 r. W ofercie należy ująć: Rodzaj wykonywanych robót, Składniki kosztorysowe,...
Roboty remontowo-konserwacyjne w 2019 r.
Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).
27-12-2017

Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wodnej 8

1. Ogłasza na dzień 23.01.2018 r. pisemne przetargi na ustanowienie prawa odrębnej własności mieszkań zlokalizowanych w Świętochłowicach przy ulicy:
  • Jodłowa 37/28 pow. użytkowa 35,50 m2
  • Śląska 53/10 pow. użytkowa 44,11 m2
  • Polna 42/8 pow. użytkowa 45,50 m2
  • Nastolatków 18/10 pow. użytkowa 48,22 m2
  • Stawowa 30/28 pow. użytkowa 49,50 m2
  • Beskidzka 2/92 pow. użytkowa 72,90 m2

2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w dziale członkowsko-mieszkaniowym do dnia 19.01.2018 r. do godziny 1300.
3. Przetargi odbędą się w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 6, godz. 800, 830, 900, 930, 1000, 1030.
4. Szczegółowych informacji udziela dział członkowsko – mieszkaniowy Spółdzielni telefon 32 245 40 86 wewn. 58 i 50.

Regulamin przetargu oraz informacje dotyczące przedmiotu przetargu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.smswietochlowice.pl.