nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8

32 245 40 86
32 245 40 87
32 245 40 88

w dni powszednie
od 15.00 do 20.00
w dni wolne od pracy
od 8.00 do 20.00
Kontakt
nagrody
Złoty Laur za szczególny wkład w rozwój gospodarki nieruchomościami - 2008r.
Wielka Nagroda z Laurem Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa – 2010r.
Galeria
nowosci
Ogłoszenie
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych w 2018 r. W ofercie należy ująć: Rodzaj wykonywanych robót, Składniki kosztorysowe, Warunki...
Ogłoszenie
Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).
13-12-2017

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych w 2018 r.

W ofercie należy ująć:
  1. Rodzaj wykonywanych robót,
  2. Składniki kosztorysowe,
  3. Warunki płatności,
  4. Gwarancje,
  5. Nr KRS lub zaświadczewnie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  6. Zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości w płatnościach
  7. Krótka charakterystyka firmy,
  8. Posiadanie zaświadczenia, pozwolenia itp.,
  9. Wykaz ważniejszych robót z ostatnich 3 lat,
  10. Referencje.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ul. Wodna 8, w terminie do dnia 31.01.2018 r.