nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa - 2008r.
Złota odznaka "Zasłużony dla Budownictwa" - 2009r.
Galeria
nowosci
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wodnej 8 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia pn.: „Demontaż i utylizacja materiałów...
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).
10-08-2017

Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wodnej 8

1. Ogłasza na dzień 05.09.2017 r. pisemne przetargi na ustanowienie prawa odrębnej własności mieszkań zlokalizowanych w Świętochłowicach przy ulicy
  • Jodłowa 37/10 pow. użytkowa 33,20 m2
  • Wiechaczka 19/6 pow. użytkowa 62,24 m2
  • Beskidzka 2/92 pow. użytkowa 72,90 m2
2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w dziale członkowsko-mieszkaniowym do dnia 01.09.2017 r. do godziny 1300.
3. Przetargi odbędą się w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 6, godz. 800, 830, 900.
4. Szczegółowych informacji udziela dział członkowsko – mieszkaniowy Spółdzielni
telefon 32 245 40 86 wewn. 58 i 50.

Regulamin przetargu oraz informacje dotyczące przedmiotu przetargu dostępne są na
stronie internetowej Spółdzielni: www.smswietochlowice.pl.