nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8

32 245 40 86
32 245 40 87
32 245 40 88

w dni powszednie
od 15.00 do 20.00
w dni wolne od pracy
od 8.00 do 20.00
Kontakt
nagrody
Złoty Laur za szczególny wkład w rozwój gospodarki nieruchomościami - 2008r.
Wielka Nagroda z Laurem Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa – 2010r.
Galeria
nowosci
Ogłoszenie
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych w 2018 r. W ofercie należy ująć: Rodzaj wykonywanych robót, Składniki kosztorysowe, Warunki...
Ogłoszenie
Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).
09-06-2017

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach zatrudni na umowę o pracę:

1. Pracownika do sekretariatu Pionu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Wymagania:
  • wykształcenie techniczne,
  • doświadczenie w obsłudze sekretariatu (mile widziana umiejętność rozliczania gospodarki zasobami mieszkaniowymi),
  • doświadczenie w zakresie obsługi komputera oraz pakietu Office i pochodnych.
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Inspektora nadzoru w zakresie instalacji c.o., c.w.u., wod.-kan, gazowym

Wymagania:
  • wykształcenie techniczne wyższe lub średnie,
  • dobra znajomość techniczna przedmiotowych instalacji wraz z ich obsługą i regulacją.
Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy – ½ etatu.


Oferty należy składać na adres:
siedziby: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach, 41-600 Świętochłowice ul. Wodna 8
e-mail: biuro@smswietochlowice.pl

Termin składania ofert: 12 lipca 2017 r.

Szczegółowych informacji udziela Dział organizacyjny, tel. 32/2454-086 wew. 54.